Vacatures

Met een aanbod van ruim 8000 kunstwerken die te huur en te koop zijn, heeft Kunstuitleen Rotterdam één van de meest uitgebreide en gevarieerde uitleencollecties van het land. De kunstwerken zijn van midden jaren veertig tot nu, met een focus op makers die (deels) verbonden zijn met Rotterdam. De collectie omvat werk van gerenommeerde kunstenaars als Daan van Golden en Woody van Amen en van aanstormend talent als Jelmer Konjo, Rachel Vismale en Stacii Samidin. Naast het uitlenen van onze bijzondere collectie aan particulieren en het bedrijfsleven, organiseren we zodra de situatie het toelaat workshops en evenementen waar we verdieping geven aan onze collectie en kunstbeleving.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een bestuurslid dat ons bestuur kan versterken, met name op het gebied van marketing en communicatie. 

Kunstuitleen Rotterdam zoekt een bestuurslid (onbezoldigd)
Wij zoeken iemand die voldoet aan onderstaand profiel:

-Kennis van strategische marketing & communicatie;
-Werkzaam in het (Rotterdamse) bedrijfsleven of cultuursector;
-Affiniteit met de maatschappelijk-culturele doelstelling en de functie van de stichting Kunstuitleen Rotterdam;
-Onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelvorming, belangenafweging en besluitvorming;
-Een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen. 

Het bestuur
De stichting Kunstuitleen Rotterdam wordt bestuurd volgens een bestuur-directie model en  onderschrijft de principes en best practice bepalingen zoals deze in de Governance Code Cultuur worden beschreven en past deze ook toe.

Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor:

-Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting Kunstuitleen Rotterdam, alsmede de relaties tot de diverse stakeholders.
-Vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de directeur bij alle voorkomende aangelegenheden.
-De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van langere termijnvisie en –beleid, alsmede jaarplan en jaarverslag.

Het bestuur ziet er op toe dat binnen haar geleding ervaring uit het bedrijfsleven en het openbaar bestuur aanwezig is. De leden beschikken, in lijn met de behoefte van de organisatie, over specifieke kennis op het gebied van marketing & communicatie, juridische en financiële zaken, beeldende kunst en het Rotterdamse culturele veld.

Het bestuur van stichting Kunstuitleen Rotterdam vergadert tussen de vier en zes keer per jaar. De functie van bestuurslid vergt een inspanning van gemiddeld 36 uur per jaar en is onbezoldigd.

Interesse?
Stuur je motivatie en curriculum vitae aan Ellis van den Berg, directeur Kunstuitleen Rotterdam. Reageren kan tot uiterlijk 11 juni 2021. Meer informatie over de Governance Code Cultuur vind je op www.governancecodecultuur.nl