Joop van Meel

Met de term ‘Noodzakelijk realisme’ werd het werk van Joop van Meel eens omschreven. Noodzakelijk omdat het voor Van Meel de enige manier is om zijn kijk op de wereld uit te drukken. Het is een politiek geladen wereldbeeld. Grote gezelschappen schildert en tekent hij meestal, in hetzij oorlogstaferelen, hetzij meer theatrale settings. In dat laatste geval ondersteunt zijn gedetailleerd realistische stijl het gevoel van decadentie dat de lompe, en vaak zelfs nogal monsterlijke, personages in zijn schilderijen uitdragen.

D46012

FacebookFacebook
instagraminstagram

Bekijk werk van deze kunstenaar in de catalogus

Korte artikelen over kunstenaars uit onze collectie:

Tags: