Het enige kunstwerk waar je op mag zitten!

Deze bank is een ode aan de Franse filosoof Pierre Bayle (1647-1706). In 1681 vlucht hij naar Rotterdam omdat de grond hem te heet wordt onder de calvinistische voeten, dankzij het regime van de Rooms-Katholieke Lodewijk XXIV. Tot die tijd is Bayle professor aan de Protestante Academie van Sedan in Frankrijk, maar die sluit in 1681 op last van de koning. In Rotterdam wordt de filosoof asiel verleend omdat hij uit zijn studietijd de neef van een invloedrijke Hollandse regent kent die hem het hand boven het hoofd houdt. Hij wordt hier hoogleraar filosofie en geschiedenis aan de Illustere school. Tevens legt hij zicht toe op het schrijven en publiceren van zijn gedachtegoed. Bayle verkondigt in zijn geschriften verdraagzaamheid, religieuze tolerantie en een strikte scheiding tussen geloof en wetenschap. Zijn opvattingen waren niet onomstreden en leidden tot een conflict en uiteindelijk zijn ontslag in het onderwijs. Bayle sterft in relatieve obscuriteit in 1706 in Rotterdam. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw wordt de filosoof en zijn bijdrage in de geschiedenis steeds meer gewaardeerd. Hij wordt nu beschouwd als belangrijke voorloper van de Verlichting, een intellectuele stroming in de 18e eeuw die de pijlers van onze moderne maatschappij vestigde.

Paul Cox (1962) is een Rotterdamse multidisciplinaire kunstenaar die veelal aan lang lopende projecten werkt. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Den Bosch en aan de Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf. Deze bank is onderdeel van een groter kunstwerk genaamd Monument voor Pierre Bayle (2007-2011), dat bestaat uit meerdere banken en quotes van de filosoof. Deze specifieke bank is het eerste onderdeel en het startpunt geweest van het overkoepelende project. Cox heeft zich laten inspireren door openbare bankjes met plaquettes, die nabestaanden plaatsen ter nagedachtenis aan overledenen.

FacebookFacebook
instagraminstagram

Korte artikelen over kunstenaars uit onze collectie: